Gribus Rariteitenkaravaan

De rariteitenkaravaan

Heeft u ooit een foetus van een zeemeermin gezien, het toffepeerspel gespeeld, Jules Deelder in de keuken, het monnikvolkje “de Gribussen”, zweertjes proeven, boerenlulvla, afwezig: kater Vuk de Moef of een 1-dags draakje?

Nee? De bezoekers van uw festival, bedrijfsfeest of een andere gelegenheid waarschijnlijk ook niet. Wij bieden u de kans om deze unieke rariteiten te laten zien via deze reusachtige absurdistische kijkdozen.

Deze karavaan wordt “voortgetrokken” door Oscar het varken op de brommer.

De karavaangangers Wouter Struik en Jasper Talsma

Binnenkort verwelkomen wij in onze karavaan

Agenda

Agenda 2015:

 

In verband met de realisatie van het rariteitenkabinet Gribus op Schiermonnikoog (vaste locatie bij vakantie accommodatie It Aude Kolonyhûs),

heeft de rariteitenkaravaan 1x opgetreden in 2016. Dat was van 3 tot en met 5 juni op Reurpop te Ruurlo.

De eerste bewoners van het rariteitenkabinet zijn gearriveerd.
De eerste bewoners van het rariteitenkabinet zijn gearriveerd.

 

 

 

IMG-20160808-WA0000 (1)
Schiermonnikoog 150 jaar badplaats. Strandfestival 6 augustus.

Waar heeft u ons eerder kunnen zien?

Schiermonnikoog

Mid-winterfestival
Schullefeest
Strunmarkt

2012, 2014
2014
2013

Leeuwarden

Kadekunsten

2013

Terschelling

Oerol

2013

Lichtevoorde

Zwarte Cross

2014

Kampen

Kerst in oud Kampen

2013, 2014

Winsum

Huldiging J Uitham
Verkiezing mooiste dorp

2013
2014

Hengelo

Kunsten op straat

2014

Nazareth (België)

Brouwsels op straat

2014

Nieuw Ballinge

Dorpsfeest

2014

Groot Amnes

Logiston Water-Treatment

2014

Siddeburen

Lichtweek

2014

Oss

Fantastival

2014

Algemene impressie rariteitenkaravaan

Potvissen?

Wat hebben potvissen met de Rariteitenkaravaan Gribus te maken?

In november 1996 strandden vier vrijgezelle jonge potvissen op de gronden tussen Ameland en Schiermonnikoog. Na een tocht  van de Noordelijke IJszee, maakten deze potvissen een dodelijke fout door niet westelijk van de Britse eilanden -de terugtocht richting Zuidpool- te vervolgen, maar de oostelijke variant te kiezen. Hierdoor kwamen ze terecht in de ondiepe Noordzee, raakten gedesoriënteerd en strandden uiteindelijk op de Nederlandse kust. 1 van de 4 potvissen is op het strand van Ameland door een groep Schiermonnikogers ontleed en  meegenomen naar hun eiland. Daar werd het 14 meterlange skelet ten toon gesteld, in het voormalige hoofdgebouw van het RK Kinderkoloniehuis St. Egbert.

Deze gebeurtenis lag ten grondslag aan het ontstaan van “Rariteitenkabinet Gribus” in 2001. In Rariteitenkabinet Gribus waren naast het skelet van de potvis, allerlei andere “rare zaken” te bewonderen. Na de sluiting (in 2006) werd deze locatie omgetoverd in een complex van bijzondere appartementen en groepsaccommodaties genaamd ‘It Aude Kolonyhus’. Het skelet van de potvis is tijdelijk ondergebracht in het recreatief centrum ‘DoeZoo’ in Leens.

Een gedeelte van de overige rariteiten zijn nu  “ON TOUR “ met de rariteitenkaravaan..

For our English visitors!

Freak show Gribus on wheels.

After living in a dark shed for years and years, the freaks did escape and found their new home in caravans. These caravans now travel Europe where everyone can admire the freaks. The freaks are led by “Oscar the pig” on his moped.

Till now there are three different caravans, they all give shelter to the most rare creatures. There is the one handed dentist van Dam, who has a strange patient, the hair dresser with a very cheeky baboon and a caravan with a “pet shop”, in the pet shop you can see a foetus of a mermaid!

These are just a few examples which you can find in the freak show! There is a lot more to discover, so come over and be amazed by the weird world of the caravans.

You can follow us on facebook and find out if we are in the neighbourhood!

Freak show Gribus “NOT just another day at the office”

 

Sperm Whales……..?

What do sperm whales have in common with the caravan  Gribus Rarities?

In november of 1996, four young sperm whales stranded on the grounds between Ameland and Schiermonnikoog.

After a tour of the Arctic Ocean, they made a deadly error to not swim by the West of the British Isles -the retreat towards South Pole-, but they choose the Eastern variant.

As a result, they came in the shallow North Sea, and became disoriented and eventually stranded on the Dutch coast.

1 of the 4 sperm whales is on the beach of Ameland dissected by a group of Schiermonnikogers and taken to their island. There it was, a 14 feet long skeleton on display, in the former main building of the Catholic childeren’s home St. Egbert.

This event was the basis for the emergence of “oddities Gribus” in 2001.

Gribus in oddities were beside the skeleton of the sperm whale, all sorts of other “weird things” to admire.

After the conclusion (in 2006), this location was transformed into a complex of special apartments and group accommodations called ‘It Aude Kolonyhus ‘.

The skeleton of the sperm whale is temporarily housed in the recreational centre ‘DoeZoo’ in Leens.

A portion of the other rarities are now “ON TOUR” with the rarities Caravan.

Für unsere Deutsche Besucher!

Wundertüte Gribus im Wohnwagen.

Die kleinen zauberhaften Mönche von die Insel Schiermonnikoog sind vollig aus dem  Hauschen, und jetzt  reisen sie mit den Klamotten in der Raritätenwohnung  und erleben dabei viele Abenteuer Oscar, das Schwein, zieht den Raritätenwohnwagen.

Es gibt drei wunderbare Wohnwagen: der affenahnliche Motorclub, der Buttermilch trinkt ein frecher Pavian beim Friseur und der geheimnisvolle Zahnarzt  von Dam mit seiner Schnuchi-Putzi-Helferin.

(Der Zahnarzt hat eine seltsame Sammlung – u.a. den Schädel  eines Drachen und viel “Gedöns”).

Es gibt viel zu sehen in den riesigen Dioramen, seit kurzem haben wir einen Zuckerlutschbonbon mit Handgrift Apparat !!!

Die Phantasie ist wie der ewige Frühling – dabei können sie uns auf Facebook folgen!

Wunderwohnwagen Gribus “ein wenig seltsam , aber schon … lecker, uberhaupt”!!

 

Pottwale….?

Was Pottwale mit der Karawane Gribus Raritäten zu tun haben………

Im November 1996 sind 4 junge Pottwale im Gebiet zwischen den Inseln Ameland und Schiermonnikoog gestrandet.

Nach einer Tour durch den Arktischen Ozean machten diese Pottwale einen tödlichen Fehler, da sie bei ihrem Rückzug nach Süden, nicht die westliche Route entlang der Britischen Inseln  verfolgten, sondern  die östliche wählten.

Infolgedessen erreichten sie die flache Nordsee, verloren die Orientierung und strandeten schließlich an der Niederländischen Küste.

1 Pottwal  wurde am Strand von Ameland von einer Gruppe Schiermonnikoger zerlegt und auf ihre Insel mitgenommen.

Hier wurde das 14 Meter lange Skelett in das Hauptgebäude des ehemaligen katholischen Kinderkoloniehauses St. Egbert ausgestellt.

Dieses Ereignis war die Grundlage fur die Entstehung des Raritätenkabinet “Gribus” im Jahr 2001.

In Gribus Kuriositäten waren neben dem Skelett des Pottwals,  alle Arten von  “seltsamen Dingen” zu bewundern.

Nach dem Abschluss (2006) wurde das Gebäude in einen Komplex von speziellen  Ferienwohnungen und Gruppen-Unterkünften umgewandelt , genannt  ‘It aude Kolonyhus’.

Das Skelett des Pottwals ist vorübergehend im Insekten- und Kleintiergarten ‘Doezoo’ in Leens untergebracht.

Einen Teil der anderen Raritäten sind jetzt ‘ON TOUR’ mit der Raritäten-Karawane.

Dies ist eine Prozession von antiken Wohnwagen, eingerichtet mit irren, surrealen Darstellungen von Tier- und Menschenfiguren (das Menschenaffenvolk) und anderen Raritäten.

De karavaan op locatie

Contact

Jasper Talsma

Telefoon: +31(0) 6 25 09 57 81

Adres:
Onderdendamsterweg 41
9951 TD Winsum (GN)

Email: info@deouwekraai.nl
Volg ons ook op Facebook